ALARMOWANIE

Nowości

III Zjazd Powiatowy dodane 19 listopada 2011 r.

zdjęcieMiejsce - Dom Kultury w Przeciszowie. Czas - godz. 14.15. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP otwiera obrady III Zjazdu.

Głównym zadaniem III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu było podsumowanie upływajacej kadencji 2006 - 2011 i wybór nowych władz oddziału na kolejną 5 letnią kadencję.

W zjeździe uczestniczyli z głosem decydującym delegaci wybrani w trakcie zjazdów oddziałów gminnych (Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Przeciszów, Zator). Uczestnikami zjazdu byli również przedstawiciele, którzy zostali wybrani w trakcie zjazdów gminnych do składu Zarządu Oddziału Powiatowego, członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście reprezentujący władze pożarnicze i samorządowe.

W ogólnej grupie 54 delegatów, 9 reprezentowało Oddział Gminny w Brzeszczach, a wśród nich druhowie z naszej jednostki: Kazimierz Maślanka, Grzegorz Chowaniec, Adam Maślanka i Marek Zawadzki

Na przewodniczącego III Zjazdu został wybrany dh Jan Kościelnik (Kęty), sekretariat zjazdu objęli druhowie: Jerzy Obstarczyk (Osiek) i Adam Maślanka (Brzeszcze). Po przyjęciu regulaminu i porządku obrad wybrano komisje zjazdowe, które rozpoczęły pracę.

W trakcie zjazdu wręczono liczne odznaczenia i wyróżnienia. Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony dh Witold Rydzoń, Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" druhowie: Sławomir Narza i Józef Kołodziej, Złotym Znakiem Związku dh Józef Madeja, Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza druhowie: Adam Gawlik i Roman Witkowski,  Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (po raz drugi) dh Adam Osierda, Złotym Medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa" druhowie Jerzy Obstarczyk i Roman Olejarz.

Obszerne sprawozdanie z działalności Oddziału złożył Prezes dh Edmund Kalfas. Następnie sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej złożył dh Adam Gawlik.

W trakcie dyskusji poruszano tematy nurtujące obecnie strażaków ochotników, w tym skutki wprowadzenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach bojowych, ograniczony dostęp do szkoleń, szeroki zakres wymaganych badań lekarskich dla strażaków itp.

W części wyborczej zjazdu delegaci dokonali wyboru nowych władz Oddziału. I tak, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Oświęcimiu ukonstytuował się w składzie: dh Edmund Kalfas (Oświęcim) - Prezes Zarządu, Wiceprezesi: Władysław Drabek (Brzeszcze), Bolesław Paw (Kęty), Jerzy Obstarczyk (Osiek), Sekretarz dh Michał Curlej (Przeciszów), Skarbnik dh Joanna Zielińska (Zator), w skład Prezydium Zarządu weszli druhowie: Krzysztof Gąska (Chełmek), Andrzej Skrzypiński (przedstawiciel Starosty) i Tadeusz Spyra (Komendant PSP w Oświęcimiu). Oprócz wymienionych w skład Zarządu weszło jeszcze 14 strażaków reprezentujących Oddziały Gminne Związku oraz Poseł na Sejm RP P. Beata Szydło. W skład Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Adam Gawlik, Tadeusz Morończyk i Henryk Pawlusiak. Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego zostali wybrani druhowie: Adam Gawlik i Jerzy Obstarczyk, a powiat oświęcimski w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego będzie reprezentował dh Edmund Kalfas.

Zjazd zakończył się ok. godz. 19.00, co pozwoliło autorowi niniejszej relacji na jej przygotowanie.

 

                                                                                               A.M.

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team