ALARMOWANIE

Nowości

1% dla OSP Brzeszcze i pierwsza taka kampania dodane 01 lutego 2012 r.

zdjęciePowyższy tytuł z pozoru wydaje się nieco nieczytelny, jednak intencją autora było poruszenie w niniejszym artykule dwóch kwestii: przekazania 1% podatku dla OPP i kampanii reklamowej, która będzie promować OSP Brzeszcze jako Organizację Pożytku Publicznego.

OPP to pojęcie, które pojawiło się w  2003 roku z chwilą wejścia w życie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ustawa uregulowała zasady prowadzenia działaności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz funkcjonowanie wolontariatu. Reagując na nowe możliwości w OSP Brzeszcze już w roku 2004 rozpoczęto prace przygotowawcze do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Rzecz nie była łatwa, ponieważ aby taki status uzyskać należało spełnić szereg wymagań, między innymi uchwalić nowy statut OSP. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w roku 2005 został uchwalony nowy statut, zastępujący już mocno archaiczny dokument z roku 1992. Dalsza procedura rejestracyjna, pomimo kilku zawirowań, zakończyła się powodzeniem i w październiku 2005r., OSP Brzeszcze uzyskała status OPP.

Z puktu widzenia organizacji pożytku publicznego oczywiście najistotniejszym elementem jest zapisana w ustawie możliwość przekazywania przez podatników PIT 1% podatku na rzecz wybranej OPP, a tym samym finansowania przedsięwzięć społecznie użytecznych. W pierwszej połowie każdego roku w okresie, gdy rozliczamy się z fiskusem, media często donoszą o wielomilionowych dochodach fundacji, czy innych organzacji OPP. Nie nam się oczywiście z nimi równać. Od początku zakładaliśmy, że będziemy działać lokalnie i stąd naszymi dobroczyńcami byli zawsze głównie mieszkańcy naszej gminy. Niemniej w ostatnich dwóch latach zaczynamy doceniać potęgę internetu, której skutkiem było zwiększenie udziału wpłat mieszkańców z innych regionów Polski.

Często, nawet wśród strażaków z naszej OSP, spotykam się z uwagami typu: Po co nam to OPP? Wpływy przecież niewysokie, a obowiązków i biurokracji dużo. Tak, zgadza się, jednak odpowiem pytaniem: Czy bez dodatkowych środków finansowych powstałaby drużyna "Wieżowiec" rozpoznawalna obecnie przez strażaków w całym Kraju? Czy nasza reprezentacja na każdych zawodach sportowo - pożarniczych składałaby się z 60 zawodników? Zapewne nie. Do prowadzenia tych działań potrzebujemy corocznie środków na specjalistyczny sprzęt, szkolenie, umundurowanie, stroje sportowe, ćwiczenia na uprzednio przygotowanych torach przeszkód, ćwiczenia na obiektach sportowych, transport, posiłki, nagrody dla uczestników itp. Tak więc każda pozyskana złotówka ma znaczenie i za każdą nawet najmniejszą wpłatę dziękujemy. Nie sposób również przecenić faktu postępującej demokratyzacji i pełnej transparentności organizacji pożytku publicznego. Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych powoduje, że na naszej stronie internetowej corocznie można znaleźć aktualną informację, na co pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i czym zajmowała się organizacja (informacja również na stronie www.pozytek.gov.pl). Wzrasta również świadomość strażaków, którzy poznają swoje prawa w organizacji (statut) i umieją je skutecznie egzekwować. Tylko zmiana sposobu wybierania zarządu (głosowanie tajne) spowodowała, że średnia wieku obecnego Zarządu OSP wynosi 32 lata. 

Na zakończenie kilka zdań na temat drugiego sygnalizowanego na wstępie wątku. Kampania reklamowa, której plakat możecie Państwo oglądać na stronie, została w całości sfinansowana ze środków zewnętrznych we współpracy z Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Mamy nadzieję, że przypomni ona o naszej organizacji, która na co dzień wciela w życie zasadę bezwarunkowej pomocy wszystkim którzy jej potrzebują.

 

                                                                                       A.M. 

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team