ALARMOWANIE

Nowości

WYPALANIE TRAW dodane 19 marca 2012 r.

Przedwiośnie i wiosna to okres wzmożonej pracy strażaków. Jak Polska długa i szeroka palą się przydrożne rowy, skarpy, trzcinowiska na wysychających stawach i torfowiskach. Ciągle, mimo wielu ostrzeżeń, utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą. Aby zapobiec temu wysoce szkodliwemu zjawisku do wszystkich osób, którym na sercu leży ochrona środowiska zwracamy się z apelem O ZAPRZESTANIE WYPALANIA SUCHYCH TRAW!!!

 

Zgodniezdjęcie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Tereny, na których prowadzone jest wypalanie traw, stają się na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, a wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu. Corocznie około 95% wszystkich pożarów lasów wiązać należy z nieodpowiedzialnością człowieka, w tym z wypalaniem okolicznych łąk i pastwisk. Wystarczy chwila nieuwagi - lub, co gorsza, celowe działanie, i dochodzi do pożarów, których zasięg często przekracza wyobrażenie podpalaczy. Statystyki nie pozostawiają żadnych wątpliwości - wczesną wiosną strażacy notują nawet kilkukrotny wzrost liczby pożarów, z których zdecydowana większość to pożary suchych traw, szuwarów itp.

Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, bez względu na to, czy zgadzamy się z "ideą" wypalania, czy bezwzględnie walczymy z jej przejawami. Jedna godzina działań gaśniczych kosztuje podatnika co najmniej kilkaset złotych. Jednostka gasząca pożar traw, w tym czasie może być potrzebna w zupełnie innym miejscu, z kolei brak interwencji strażaków często prowadzi do rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie zabudowania gospodarcze i tereny leśne. W wielu przypadkach nawet kontrolowane (nadzorowane) wypalanie przeradzało się w pożar zagrażający życiu ludzi i ich dobytkowi.

 

Co grozi za wypalanie traw?

Osoba wypalająca trawy podlega surowej karze, a jej wymiar uzależniony jest od kwalifikacji prawnej czynu. Artykuł 163 §1 Kodeksu karnego stanowi: "kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu o wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat" w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wiemierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat.

Kodeks wykroczeń w art. 82 §1 ustala wykaz czynności zabronionych w zakresie ochrony przeciwpożarowej: "kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności (...) w lesie lub terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu:

  • roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
  • pozostawia rozniecony ogień,
  • korzysta w otwartego płomienia,
  • wypala wyschniętą warstwę gleby lub pozostałości roślinne,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

źródło: www.psposwiecim.pl

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team