ALARMOWANIE

Nowości

125 LAT - historia i współczesność dodane 23 maja 2012 r.

Był gorący sierpniowy wieczór Roku Pańskiego 1886, gospodarz Jędrzej Kowalski z przerażeniem spoglądał na dopalające się zgliszcza dużej stodoły położonej w centralnej części Brzeszcz. Jedno uderzenie pioruna w czasie popołudniowej burzy zniszczyło jego całoroczne zbiory. Kowalski rozejrzał się dookoła. Zapłakana żona usiadła na ocalałym kole drabiniastego wozu. Obok biegali sąsiedzi dogaszający wiadrami dymiące zgliszcza. Gospodarz opadł z sił. Jego umysł wciąż dręczyła nieznośna myśl „czym wykarmię w zimie swoją rodzinę".

Z zamyślenia wyrwało go wołanie. Józek Marusza (nr 34) i Wojciech Kopijasz (nr 39) sprawnie prowadzili gaszenie chroniąc przed ogniem sąsiednie zabudowania. Teraz podeszli i zagadnęli: „Nie martw się Jędrek, chłopy już uradzili, że wszyscy pomogą, a jutro na zebraniu w Kółku musimy coś zaradzić, to już trzecia stodoła w tym roku".

Przedstawiona scena obrazuje sytuację w jakiej znajdowali się nasi pradziadowie u schyłku XIX stulecia. Zwarta drewniana zabudowa wsi, dachy kryte słomą i częsty brak kominów był przyczyną wielu pożarów niszczących często po kilka domostw. Założone w roku 1884 Kółko Rolnicze było forum na którym mieszkańcy mogli omówić swoje problemy i w sposób zorganizowany im przeciwdziałać. Tak było również z działalnością pożarniczą. Zorganizowana w roku 1886 „policja ogniowa" została w roku następnym wyposażona w sprzęt pożarniczy dając początek zorganizowanemu pożarnictwu na naszym terenie. Rozwój i rozbudowa Brzeszcz przełomu wieków była ściśle powiązania z uruchomieniem w roku 1904 kopalni węgla kamiennego. Zachowane spisy strażaków z tego okresu obejmują 41 nazwisk. W skład pierwszego dowództwa straży weszli między innymi: Józef Marusza - Naczelnik (numer domu 34), Wojciech Marusza - Komendant Oddziału Wodnego (nr 218), Józef Walczyk - Komendant Oddziału Ratunkowego (nr 212). W 1910 z funduszy gminnych zostaje zakupiona we Lwowie sikawka, a w roku 1911 przy skrzyżowaniu obecnej ul. Piastowskiej / Św. Wojciecha powstaje drewniana szopa z czteroboczną wieżą o wysokości 15 m na sprzęt strażacki. Na zapleczu urządzono pomieszczenia dla strażaków. W roku 1912 zakupiono w Krakowie (firma Petersomma) dwuramienną sikawkę konną. W tym samym roku zakupiono również białe ubrania ochronne oraz parciane pasy z toporkami. w kolejnych latach zakupiono granatowe ubrania galowe częściowo finansowane przez samych strażaków. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 dwugłowego orła austriackiego na hełmach strażackich zastąpił orzeł polski. W latach 20-tych wybrano zarząd straży, zakupiono przenośna motopompę „prościejówkę" oraz wiele innego sprzętu pożarniczego. Zarząd Powiatowy OSP w Oświęcimiu organizował w latach 1932-1939 letnie zawody pożarnicze w których uczestniczyli strażacy z Brzeszcz. W okresie okupacji niemieckiej straż funkcjonowała pod kierownictwem Niemca niejakiego Magiery który zastąpił długoletniego komendanta Stanisława Kołodziejczyka. Zakupiono nową motopompę przenośną marki „Leopolda" oraz dobudowano do budynku „strażnicy" garaż na planowany samochód strażacki. W okresie okupacji OSP była jedyną organizacją o charakterze polskim działającą na terenie wsi.

W okresie powojennym OSP została otoczona opieką nowych władz. Powołano żeńską drużynę strażacką, a w okresie późniejszym młodzieżową drużynę pożarniczą chłopców „Płomień". W 1948 za prezesury Jana Siuty i komendantury Aleksego Kopijasza na jednym z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej rozpatrywano wniosek o rozpoczęcie budowy Domu Strażackiego którą faktycznie rozpoczęto 10 lat później. W dniu 18 maja 1958r. odbywała się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek. Remiza został oddana do użytku w roku 1969r. a pięć lat wcześniej przekazano OSP Brzeszcze samochód pożarniczy wraz z motopompą. W tym okresie funkcję prezesa pełni druh Władysław Zając, a naczelnikiem jest druh Zdzisław Kopijasz. Rok 1971 był rokiem wielkiego pożaru w rafinerii nafty w Czechowicach - Dziedzicach w którym uczestniczyli czynnie brzeszczańscy strażacy. W latach 80-tych jednostka otrzymuje coraz nowocześniejszy sprzęt w tym samochód pożarniczy „Star". Początek lata 90-te to okres dominacji OSP Brzeszcze w zawodach sportowo - pożarniczych wygrywanych kilka lat z rzędu przez „złotą drużynę". Jednocześnie jednostka gasi pożary w Kuźni Raciborskiej (1992) i okolicach Olkusza. W uznaniu zasług w roku 1996r. Gmina Brzeszcze funduje dla jednostki nowoczesny samochód pożarniczy „Star". Ten rok zapisuje się również wielodniowymi akcjami przeciwpowodziowymi na terenie gminy. Nastaje jednak czas świętowania, w roku 1997 w rocznicę 110-lecia istnienia, OSP Brzeszcze zostaje odznaczona Złotym Znakiem Związku.

Okres ostatnich 15 - lat to wytężona praca Zarządu OSP i wszystkich strażaków nad dalszą rozbudową jednostki. Praca u podstaw zaowocowała intensywnym wzrostem liczby strażaków. O ile w roku 1994 członkami stowarzyszenia było 52 strażaków i 3 honorowych. To aktualnie liczba ta wynosi 130 strażaków czynnych, 1 honorowy i ponad 50 osób w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. To właśnie praca z młodzieżą była motorem stałego zwiększania liczby strażaków w jednostce. Zapoczątkowana w roku 1991 zmiana pokoleniowa w zarządzie jednostki doprowadziła w krótkim czasie do intensywnego jej rozwoju. Udział w zawodach sportowo - pożarniczych, szkolenia specjalistyczne, ćwiczenia i manewry przyciągały rzesze młodych zapaleńców. Lokalizacja jednostki w Brzeszczach w oddaleniu od jednostek PSP, wysoki stopień wyposażenia w nowoczesny sprzęt pożarniczy skutkuje dużą ilością akcji ratowniczo - gaśniczych mobilizujących czynnych i głównie młodych strażaków. Wzrost liczby aktywnych i przeszkolonych strażaków to szybkie działania bojowe jednostki i przesłanka do dalszej rozbudowy i wyposażenia w coraz nowocześniejszy sprzęt. W roku 1999 jednostka otrzymuje nowoczesny agregat pompowniczy, a w roku 2004 świętuje przekazanie drugiego nowego samochodu pożarniczego IVECO DAILY.  U progu XXI w. jednostka odnosi sukcesy w zawodach typu „Wieżowiec" zarówno na szczeblu powiatowym (Oświęcim), krajowym (Warszawa) jak również międzynarodowym (Bratysława). Działalność jednostki nie ogranicza się jedynie do działań bojowych. Doroczny kalendarz imprez to uroczystości strażackie, kościelne i państwowe, turniej wiedzy pożarniczej, obchody Dnia Strażaka, festyny plenerowe, zawody sportowe, mecze piłkarskie, strażackie prażone, kuligi, andrzejki, zabawa sylwestrowa i wiele innych imprez. Rok 2010 zapisuje się długo oczekiwanym remontem kapitalnym budynku remizy realizowanym na zlecenie KWK „Brzeszcze". Dzięki remontowi  budynek wraca stopniowo do dawnej świetności, jako miejsce w którym odbywają się wesela i inne okazjonalne uroczystości.

Intensywnym wydatkom towarzyszy stopniowa reforma finansów jednostki. Oprócz tradycyjnych zbiórek publicznych (kalendarze), czy zabaw i plenerowych festynów postawiono na pozyskanie stałych sponsorów jednostki. Przyznawany dorocznie tytuł „Sponsora Roku" i kampanie ogłoszeniowe przy okazji każdej większej imprezy, to działania które pozwoliły „związać" z jednostką kilka firm i instytucji.  Od roku 2005 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach jest również organizacją pożytku publicznego uzyskującą między innymi dochody z 1% podatku.

Opisane powyżej fakty historyczne upoważniają nas - strażaków OSP Brzeszcze do zaproszenia wszystkich mieszkańców Gminy Brzeszcze na uroczyste obchody 125 lecia OSP Brzeszcze, które odbędą się w dniu 9 czerwca br. w budynku remizy przy ul. Piastowskiej 39 oraz na terenie parku „Pod Lipkami" przy ul. Lipowej. Szczegółowy program obchodów będzie dostępny na  stronie internetowej oraz na plakatach. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team