ALARMOWANIE

Nowości

WYBORY już w lutym! dodane 24 stycznia 2016 r.

zdjęcieDobiega końca V kadencja władz statutowych naszej OSP. Już w lutym wybierzemy nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Ale nie tylko. Przypomnijmy, zgodnie ze Statutem OSP Brzeszcze, Walne Zebranie jako najwyższa władza w OSP będzie wybierać 9-cio osobowy Zarząd i 3 osobową Komisję Rewizyjną. Prawo wyborcze (głosowania) na Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni (czynni - u nas wszyscy powyżej 18-lat), oraz członkowie MDP w wieku 16-18 lat. O sposobie głosowania zdecydujemy na Walnym Zebraniu, będzie ono jawne lub tajne. Głosowania tajne w wyborach do Zarządu OSP przeprowadziliśmy po raz pierwszy w roku 2006, a następnie powtórzyliśmy w roku 2011. Powołana na Zebraniu komisja wyborcza otwiera listę kandydatów. Kandydata może zgłosić każdy strażak obecny na Zebraniu posiadajacy prawa wyborcze. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kiedy na liście znajdzie się kilkunastu kandydatów, przy braku dalszych kandydatur, lista kandydatów zostaje zamknięta w głosowaniu. Komisja wyborcza przystępuje do drukowania i pieczętowania kart do głosowania. Po przygotowaniu kart zostają one wydane uprawnionym i następuje głosowanie. W głosowaniu do Zarządu stawiamy znak "x" przy 9 nazwiskach. Głosy liczy Komisja Wyborcza i ogłasza wyniki. Po wybraniu Komisji Rewizyjnej, nowo wybrani członkowie Zarządu i Komisji opuszczają salę obrad celem ukonstytuowania się w nowym składzie. Zarząd wybiera spośród siebie zgodnie ze statutem Prezesa, Naczelnika, dwóch V-ce Prezesów, Sekretarza i Skarbnika. Może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

Ale to nie wszytkie wybory, których trzeba dokonać. Jesteśmy członkami Związku OSP RP więc na Zebraniu Walnym wybierzemy również delagatów na Zjazd Oddziału Gminnego (1 delagat na 10 strażaków uprawnionych do głosowania - u nas 14-15 delegatów) oraz dwóch przedstawicieli do Zarządu Gminnego. To bardzo ciekawy sposób wybierania Zarządu Oddziału Gminnego. Na Walnych Zebraniach w każdej jednostce w gminie wybiera się dwóch przedstawicieli (Prezes + Naczelnik), czyli mamy już 12 członków Zarządu Oddziału Gminnego + Z-ca Burmistrza + ? + ? = 15 członków. Czyli w konsekwencji na Zjeździe Oddziału Gminnego będziemy wybierać osoby na 2 miejsca w 15 osobowym Zarządzie.

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team