ALARMOWANIE

Nowości

WYBORY ROZSTRZYGNIĘTE! dodane 14 lutego 2016 r.

zdjęcieW dniu 13 lutego o godz. 16 w budynku remizy przy ul. Piastowskiej 39 zgromadzili się strażacy OSP Brzeszcze na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym. Łącznie przybyło 80 strażaków i strażaczek naszej OSP, członkowie MDP oraz zaproszeni goście. Wśród gości znaleźli się: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP dh Edmund Kalfas, Z-ca Komendanta PSP w Oświęcimiu dh Henryk Jurecki, Z-ca Burmistrza Brzeszcz Robert Adamczyk i Przewodniczący Rady Gminy Brzeszcze Ryszard Foks. W pierwszej cześci zebrania swoje sprawozdania przedstawili członkowie ustępującego Zarządu V kadencji. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. W części wyborczej zebrania, po objaśnieniu zasad głosowania ustalono, że wybory do Zarządu OSP zostaną przeprowadzone w głosowaniu tajnym, a wybory do Komisji Rewizyjnej, wybory delagatów na Zjazd oraz wybory przedstawicieli do Zarządu Gminnego w głosowaniu jawnym. W wyborach do Zarządu zgłoszono 14 kandydatów na 9 miejsc mandatowych. Wybory zostały zakłócone przez alarm i wyjazd do zdarzenia na ul. Legionów. Ogłoszono przerwę, a wybory wznowiono po zakończeniu działań bojowych. Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Wyborcza przystąpiła do liczenia głosów. W trakcie przerw wręczono medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz odznaki "Za wysługę lat". Pamiątkowymi statuetkami wyróżniono sekcje MDP chłopców i dziewcząt do lat 18-tu, które zajęły I miejsca na zawodach sportowo - pożarniczych Przecieszyn 2015. Wyróżnienia otrzymali również P. Kazimiera Kołodziejczyk i P. Piotr Zając. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów. Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • Grzegorz Chowaniec - Prezes Zarządu
 • Adrian Walczyk - Naczelnik
 • Tomasz Mrowczyk - V-ce Prezes
 • Bartłomiej Bielenin - Z-ca Naczelnika
 • Adam Maślanka - Sekretarz / Skarbnik
 • Adam Maj
 • Marek Maciewicz
 • Tadeusz Merta
 • Marek Repetowski

Wybrana w głosowaniu jawny Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

 • Jakub Baguda - Przewodniczący
 • Agnieszka Niedziela
 • Mateusz Korzec

Delagatami na Zjazd Oddziału Gminnego zostali wybrani członkowie nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz druh Kazimierz Maślanka - łącznie 13 delagatów. Przedstawicielami OSP Brzeszcze w Zarządzie Gminnymi zostali wybrani druhowie Grzegorz Chowaniec i Adrian Walczyk.

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team