ALARMOWANIE

Nowości

Zjazd Gminny OSP decyzja delegatów dodane 01 maja 2016 r.

zdjęcieZaskakujący i emocjonujący był przebieg XI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Brzeszczach, który odbył się w piątek, 29 kwietnia br. w sali Domu Ludowego w Skidziniu. W wyniku decyzji delegatów do składu Zarządu Gminnego ZOSP RP nowej kadencji nie został wybrany Z-ca Burmistrza Brzeszcz, ani żaden pracownik Urzędu. Jakie były tego powody można się jedynie domyślać. Ale do rzeczy.

Zjazd w którym uczestniczyło 39 delegatów wybranych w trakcie walnych zebrań OSP działających na terenie naszej Gminy rozpoczął się o godz. 16.00. Na zjazd przybyli przedstawiciele władz Związku OSP RP z Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Krakowie dh Jerzym Obstarczykiem i Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu dh Edmundem Kalfasem oraz przedstawiciele władz samorządowych z członkiem Zarządu Powiatu P. Ewą Pawlusiak, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzeszczach Ryszardem Foksem i Z-cą Burmistrza Brzeszcz Robertem Adamczykiem. Po wybraniu i ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych i części sprawozdawczej, jednogłośnie przyjęto wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi. Największe emocje nastąpiły jednak w części wyborczej Zjazdu. Zgodnie ze Statutem ZOSP RP na Walnych Zebraniach sześciu działających w naszej Gminie OSP do składu Zarządu Gminnego nowej kadencji zostało wybranych 12 przedstawicieli (po dwóch z każdej jednostki OSP). Zatem zgodnie ze Statutem na Zjeździe można było wybrać jeszcze trzech członków nowego Zarządu (łącznie może być ich 15-tu). Zgłoszono kandydatury: Władysława Drabka, Roberta Adamczyka, Anny Rusin (UM Brzeszcze), Ryszarda Foksa i Jacka Wawro. Na skutek uchybień proceduralnych do ostatecznego głosowania dopuszczono trzy pierwsze kandydatury. Jednak tutaj nastąpiła rzecz co najmniej dziwna ... Delegaci w głosowaniu podjęli decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu Gminnego tylko o jedną osobę, czyli dh Władysława Drabka, który ostatecznie objął funkcję Prezesa Zarządu. Komendantem Gminnym został dh Marek Merta.

W wyniku wyborów do składu Komisji Rewizyjnej zostali powołani: dh Maciej Marusza - Przewodniczący Komisji oraz druhowie Kazimierz Maślanka i Leszek Krawczyk.

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team