ALARMOWANIE

Nowości

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek już 130 lat dodane 22 maja 2017 r.

zdjęcie

Józef Marusza, Wojciech Marusza, Józef Walczyk, Wojciech Kopijasz... to tylko kilka nazwisk pierwszych brzeszczańskich strażaków, a dokładnie zorganizowanej w 1886 r. policji ogniowej, która już rok później została wyposażona w sprzęt pożarniczy, dając początek zorganizowanemu pożarnictwu na naszym terenie.

Ochotnicy mieli ręce pełne roboty. Wystarczyło jedno uderzenie pioruna i w ogniu stawały stodoły i domy. Ciasna zabudowa wsi i dachy kryte strzechą powodowały szybkie rozprzestrzenianie się ognia, zagrażając sąsiadującym zabudowaniom.

Rozwój i rozbudowa Brzeszcz przełomu wieków była ściśle powiązania z uruchomieniem w 1904 r. kopalni węgla kamiennego. Zachowane spisy strażaków z tego okresu obejmują 41 nazwisk. W skład pierwszego dowództwa straży weszli między innymi: Józef Marusza - naczelnik (numer domu 34), Wojciech Marusza - komendant Oddziału Wodnego (nr 218) oraz Józef Walczyk - komendant Oddziału Ratunkowego (nr 212).

Ale straż to nie tylko ludzie, to także niezbędny sprzęt: w 1910 r. we Lwowie kupiono profesjonalną sikawkę, a rok później przy skrzyżowaniu obecnych ul. Piastowskiej i Św. Wojciecha zbudowano drewnianą szopę na sprzęt strażacki z czteroboczną piętnastometrową wieżą. W 1912 r. oddział ochotników otrzymał dwuramienną sikawkę konną firmy Petersomma, białe ubrania ochronne oraz parciane pasy z toporkami. Granatowe ubrania galowe częściowo sfinansowali sami strażacy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. dwugłowego orła austriackiego na hełmach strażackich zastąpił orzeł polski. W latach 20. wybrano zarząd straży, kupioną przenośną motopompę „prościejówkę" oraz inny niezbędny sprzęt.

W latach 1932-1939 Zarząd Powiatowy OSP w Oświęcimiu zorganizował letnie zawody pożarnicze, w których uczestniczyli również strażacy z Brzeszcz. W okresie okupacji niemieckiej jednostką kierował Niemiec - Magiera, który zastąpił długoletniego komendanta Stanisława Kołodziejczyka. Jednostka została wyposażona w nową motopompę przenośną marki „Leopolda", a do budynku „strażnicy" dobudowano garaż na planowany samochód strażacki. W okresie okupacji OSP była jedyną organizacją o charakterze polskim działającą na terenie wsi.

Po wojnie OSP została otoczona opieką nowych władz. Powołano żeńską drużynę strażacką oraz młodzieżową drużynę pożarniczą chłopców „Płomień". W 1948 r. za prezesury Jana Siuty i komendantury Aleksego Kopijasza na jednym z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej rozpatrzono wniosek w sprawie budowy Domu Strażackiego, która rozpoczęła 10 lat później - 18 maja 1958 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny. Remiza została oddana do użytku w 1969 r. W tym okresie funkcję prezesa pełnił druh Władysław Zając, a naczelnikiem był druh Zdzisław Kopijasz.

Rok 1971 był rokiem wielkiego pożaru w rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedzicach, w którym uczestniczyli również brzeszczańscy strażacy. W latach 80. nasza jednostka została wyposażona w nowoczesny sprzęt, w tym samochód pożarniczy Star 25. Początek lat 90. to okres dominacji OSP Brzeszcze w zawodach sportowo-pożarniczych wygrywanych kilka lat z rzędu przez „złotą drużynę". W 1992 r. nasi strażacy gasili pożary w Kuźni Raciborskiej i okolicach Olkusza. W uznaniu zasług w 1996 r. Gmina Brzeszcze ufundowała dla jednostki nowoczesny samochód pożarniczy Star 244. Ten rok zapisał się również wielodniowymi akcjami przeciwpowodziowymi na terenie gminy, po którym nastał czas świętowania, w 1997 r. w rocznicę 110-lecia istnienia, OSP Brzeszcze została odznaczona Złotym Znakiem Związku.

Okres ostatnich kilkunastu lat to czas wytężonej pracy zarządu OSP i wszystkich strażaków nad dalszą rozbudową jednostki i zasilaniem szeregów ochotników. Liczby mówią same za siebie - w 1994 r. członkami stowarzyszenia było 52 czynnych strażaków i 3 honorowych, a aktualnie liczba ta wynosi 130 strażaków czynnych, 1 honorowy i ponad 50 osób w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.  Praca z młodzieżą oraz zmiana pokoleniowa w zarządzie były motorem stałego zwiększania liczby strażaków w jednostce i jej intensywnego rozwoju. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych, szkolenia specjalistyczne, ćwiczenia i manewry przyciągały rzesze młodych zapaleńców.

Wzrost liczby aktywnych i przeszkolonych strażaków powalają na szybkie działania bojowe jednostki i  mobilizują do jej dalszej rozbudowy i wyposażenia w coraz nowocześniejszy sprzęt. W 1999 r. otrzymaliśmy nowoczesny agregat pompowniczy, a w 2004 r. świętowaliśmy przekazanie drugiego nowego samochodu pożarniczego IVECO DAILY. U progu XXI w. nasi strażacy odnosili sukcesy w zawodach typu „Wieżowiec" zarówno na szczeblu powiatowym (Oświęcim), krajowym (Warszawa), jak również międzynarodowym (Bratysława).

Aktywność naszej jednostki nie ogranicza się jedynie do działań bojowych. Nasz kalendarz wypełniają też uroczystości strażackie, kościelne i państwowe, turniej wiedzy pożarniczej, obchody Dnia Strażaka, festyny plenerowe, zawody sportowe, mecze piłkarskie, strażackie prażone, kuligi, andrzejki, babskie combry, zabawa sylwestrowa i wiele innych imprez, których od remontu sali bankietowej w 2010 r. jest coraz więcej. Dwa lata temu własnymi siłami wyremontowaliśmy także małą salkę, na której odbywają się mniejsze imprezy i uroczystości. Intensywnym wydatkom towarzyszy stopniowa reforma finansów jednostki. Oprócz tradycyjnych zbiórek publicznych (kalendarze), czy zabaw i plenerowych festynów postawiono na pozyskanie stałych sponsorów jednostki. Co roku przyznajemy tytuł „Sponsora Roku", a dzięki kampaniom informacyjnym towarzyszącym różnym imprezom udało się nam „związać" z jednostką kilka firm i instytucji.  Od 2005 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach jest również organizacją pożytku publicznego uzyskującą między innymi dochody z 1% podatku.

 

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team