ALARMOWANIE

Nowości

Nadzwyczajne Walne Zebranie dodane 10 marca 2011 r.

W dniu 6 marca, po raz pierwszy w historii OSP Brzeszcze odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane na wniosek Zarządu OSP. Jedynym i najważniejszym tematem spotkania było uchwalenie zmian w Statucie OSP.

Konieczność zmiany Statutu wynika ze zmiany art. 20 ustawy o działalności pożytku publiczego i wolontariacie z dnia 24.04.2003r. w którym zmodyfikowano definicję organizacji pożytku publicznego ustalając jednocześnie, że organizacje OPP w ciągu 1 roku od dnia wejscia w życie powyższej zmiany tj. do 12.03.2011r. muszą zmodyfikowac zapisy swoich statutów. Brak zmiany statutu będzie skutkował wykreśleniem stowarzyszenia z rejestru OPP, co oczywiście wiąże się z utratą uprawnień do pobierania między innymi 1% podatku od osób fizycznych.

Należy przyznać, że opisana powyżej zmiana ustawy nie była w ogóle przedstawiona w oficjalnej infomacji Związku OSP RP i stąd dopiero na początku lutego br (po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym) otrzymaliśmy informację z Krajowego Rejestru Sądowego o konieczności zmiany statutu.

Przyjęte w trakcie NWZ zmiany Statutu OSP są w istocie zmianami korekcyjnymi z wyjątkiem:

  • wprowadzonego zakazu sprawowania funkcji w Zarządzie OSP przez osoby karane;
  • przyznania możliwości zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Komisji Rewizyjnej OSP.

Należy podkreślić, że wprowadzone zmiany wynikają wyłącznie ze zmiany ustawy o OPP, a świadczenia pieniężne na rzecz Komisji Rewizyjnej nie są planowane,  ich przyznanie należy do wyłącznych kompetencji walnego zebrania OSP.

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team