ALARMOWANIE

Ratownictwo

KRAK

Kompania Specjalna-Pompowa ,,KRAK"

Kompania ta została utworzona rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczącym zorganizowania Małopolskiej Brygady Odwodowej. W skład kompanii wchodzi pięć sekcji opartych na bazie jednostek OSP z terenu powiatu oświęcimskiego, wielickiego, gorlickiego i chrzanowskiego. Z naszych rejonów do kompanii zostały włączone jednostki OSP Jawiszowice, OSP Brzeszcze, OSP Włosienica i OSP Kęty. Trzy pierwsze dysponują pompami szlamowymi wysokiej wydajności typu HL 200, natomiast ostatnia (OSP Kety) - WT 40X. Dowódca kompanii został wyznaczony z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, natomiast jego zastępca z tutejszej komendy z Oświęcimia. Terenem działania kompanii jest obszar województwa małopolskiego. Do jej głównych zadań należy likwidacja skutków gwałtownych ulew lub też powodzi, które mogą dotknąć gminy czy też powiaty leżące w obszarze działań kompanii.

 

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team