ALARMOWANIE

Nowości

MAREK WYROBEK - nasz Kandydat dodane 07 listopada 2010 r.

zdjęcieMarek Wyrobek - strażak, społecznik, organizator, wychowawca młodzieży. Szczęśliwy małżonek, ojciec dwójki dzieci. Długoletni pracownik KWK "Brzeszcze - Silesia".
Realizując się na polu działalności społecznej przez wiele lat przewodniczył Radzie Rodziców w Przedszkolu nr 1, a następnie Szkole Podstawowej nr 1, organizując wiele imprez dla dzieci i młodzieży oraz pozyskując pozaskładkowe środki finansowe na działalność Rady.
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeszczach wstąpił w roku 1980 i od razu dał się poznać jako sprawny organizator zarówno w zakresie działalności bojowej jak również pozostałej działalności gospodarczej. W uznaniu osiągnięć w roku 1991 w wieku 23 lat został członkiem Zarządu OSP Brzeszcze, gdzie w latach 1992 - 1999 pełnił funkcję Sekretarza, następnie w latach 2000 - 2005 funkcję Z-cy Naczelnika, a od roku 2006 pełni funkcję Naczelnika OSP Brzeszcze.
Na czoło jego wielu osiągnięć wysuwa się niewątpliwie organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na niespotykaną na terenie województwa skalę. Obecnie w naszej jednostce funkcjonują 4 drużyny MDP oraz jedna drużyna sieniorska kobiet, które skupiają łącznie blisko 50 młodych strażaków. Od dwóch lat przy OSP działa również sekcja młodzików, zrzeszajaca dziewięcioletnich chłopców, którzy poprzez udział w zawodach i pokazach propagują działalność strażacką. Dzięki tym działaniom w ciągu ostatnich ośmiu lat liczba strażaków działających w OSP wzrosła z 60 do 118 osób wspieranych dodatkowo przez wymienione powyżej drużyny MDP.
Druh Marek Wyrobek to obecnie dowódca i przełożony wszystkich strażaków OSP Brzeszcze, kierujący osobiście akcjami gaszenia pożarów, ratowania ofiar wypadków drogowych, czy ochroną mieszkańców i mienia w czasie powodzi. Jednocześnie wykonuje zadania związane z planowaniem i zakupami sprzętu pożarniczego i wyposażenia, nadzoruje proces szkolenia strażaków, organizuje ćwiczenia i zawody pożarnicze.
Jako świetny organizator dał się poznać w czasie imprez firmowanych przez OSP Brzeszcze, biorąc na siebie organizację wielu uroczystości rocznicowych, festynów, zabaw tanecznych, zawodów sportowych, imprez plenerowych itp. Jest jednym z pomysłodawców Spotkania Strażackiego połączonego z zabawą andrzejkową, zabaw sylwestrowych, czy cieszących się w ostatnich latach wielką popularnością wyjazdów integracyjnych (Pieniny, Góry Stołowe). pobierz plik: Prezentacja o naszym kandydacie

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team