ALARMOWANIE

Alarmowanie

Jeśli jesteś świadkiem pożaru, wypadku drogowego lub innej sytuacji powodującej zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia lub środowiska - ZGŁOŚ ten fakt do jednostki STRAŻY POŻARNEJ pod numer alarmowy 998. Możesz również wykorzystać europejski numer alarmowy służb ratowniczych 112, zwłaszcza wtedy, gdy nie jesteś w stanie określić charakteru zagrożenia (jaką służbę zawiadomić). Numer "112" zapewnia wymianę informacji między dyspozytorami różnych służb (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe).

Numer "112" przeznaczony jest głównie dla obcokrajowców (obsługa realizowana jest w języku polskim), dlatego ze względów praktycznych zaleca się korzystanie przede wszystkim ze znanych wszystkim numerów alarmowych poszczególnych służb ratowniczych:

999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

ZGŁOSZENIE ZDARZENIA

1. Podaj dokładny adres zdarzenia z określeniem nazwy miejscowości (określając miejsce podajemy np. numer klatki schodowej i piętro, na którym jest pożar, odległość i nr drogi na której zdarzył się wypadek itp.). Należy również podać dodatkowe informacje dotyczące szybkiego dotarcia do miejsca zdarzenia np. od jakiej ulicy jest najlepszy dojazd do budynku, z której strony jest wejście do budynku itp.
2. Określ co się wydarzyło. W przypadku wypadku drogowego należy podać ilość samochodów biorących udział w zdarzeniu, ilość i stan poszkodowanych, czy poszkodowani są uwięzieni w pojazdach, czy ruch na drodze jest zablokowany itp.
3. Podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zgłaszamy zdarzenie.
4. Nie odkładaj słuchawki, zanim nie usłyszysz potwierdzenia, że dyspozytor przyjął zgłoszenie.

PAMIĘTAJ!

  • korzystając z numerów 999, 998, 997 skracasz czas interwencji,
  • podczas zgłaszania zdarzenia zachowaj spokój i opanowanie,
  • precyzyjnie podaj adres (lokalizację) zdarzenia,
  • Twój numer telefonu jest zawsze IDENTYFIKOWALNY, a rozmowa z dyspozytorem REJESTROWANA,
  • za nieuzasadnione blokowanie linii alarmowej (np. by "tylko sprawdzić" czy linia działa) GROŻĄ SANKCJE KARNE.


Strażacy, policjanci, ratownicy medyczni (i inne służby) w trakcie interwencji wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Stąd powstała inicjatywa, aby właściciele telefonów komórkowych w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer - pod którym to w nagłych wpadkach można byłoby skontaktować się z bliskimi poszkodowanych.

Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy nich znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: ustalenie tożsamości, grupa krwi, jakie przyjmują leki, czy cierpią na jakieś choroby, czy są alergikami...

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów - osobę, z którą trzeba się skontaktować w nagłych wypadkach. Ponieważ lista kontaktów jest zwykle bardzo długa (nie wiadomo kogo powiadomić), należy taką osobę zaznaczyć wykorzystując specjalny skrót.

Proponowany międzynarodowy skrót pod którym można byłoby umieścić taki numer to: **ICE** (=In Case of Emergency) tzn. "w nagłym wypadku".

Takie oznakowanie uprościłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Gdyby ktoś chciał umieścić więcej osób w swoim telefonie mógłby je oznaczyć w następujący sposób: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje - a może być bardzo użyteczny.

Przecież dzisiaj prawie każdy dysponuje telefonem komórkowym!

 

źródło: www.psposwiecim.pl

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team